Cari kart, sistemi kullanan organizasyonun veya şirketin herhangi bir alacak/verecek ilişkisinin bulunduğu şahsın takip edilmesi için kullanılır.

Cari Kart Nasıl Açılır?